Naar de inhoud
A A A

Workshop Schuldhulpverlening

Wat houdt dat in?

Workshop schuldhulpverlening

Als u zich heeft gemeld bij de afdeling Klantenservice en u voldoet aan de voorwaarden dan kunt u in aanmerking komen voor de Workshop Schuldhulpverlening.

Tijdens de Workshop krijgt u voorlichting, advies en begeleiding. Het doel van de workshop is om uw inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen en u leert om zelf aan de slag te gaan met de oplossing van uw financiële problemen. Ook wordt in een individueel gesprek uw situatie beoordeeld. Deze verkorte intake wordt door de trainer afgenomen.


De workshop vindt groepsgewijs plaats. Samen met andere mensen met financiële problemen volgt u de workshop.


U krijgt informatie over de dienstverlening van de Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling. Tot slot krijgt u uitgelegd welke voorwaarden er gelden en wat uw rechten en plichten zijn.

 

Wat moet u meenemen voor de workshop Schuldhulpverlening?

U moet het volgende meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Afschriften van alle bankrekeningen van de laatste 3 maanden;
 • Gegevens over uw inkomsten van de laatste 3 maanden (salaris/uitkering/pensioen/alimentatie) en eventueel die van uw partner;
 • Beschikking zorg, huurtoeslag, kindgebonden budget en inkomstenteruggave van de belastingdienst (voor- en achterzijde).

 

Welke plichten hebt u tijdens een schuldhulpverleningstraject?

 1. U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor uw financiële situatie.
 2. U levert alleen kopieën in, geen originele documenten. Vaak hebt u de documenten nog nodig voor andere organisaties. U hebt ze ook nodig om zelf zicht te houden op uw situatie.
 3. U komt alle mondelinge en schriftelijke afspraken na. Zorg dus dat de afspraken duidelijk zijn.
 4. U bent verplicht informatie te geven die van invloed kan zijn op het traject. Bijvoorbeeld veranderingen in uw gezinssituatie.
 5. U meldt alle schulden en u mag geen nieuwe schulden meer maken.
 6. U betaalt uw maandelijkse vaste lasten, zoals huur, gas/licht/water en de zorgverzekering op tijd.
 7. U levert maximale inspanning voor de schuldeisers. Dit betekent dat u ervoor zorgt dat u zo veel mogelijk geld aflost. U doet dit door alle inkomsten aan te vragen waar u recht op hebt. Verder probeert u zo veel mogelijk uren per week te werken of een baan te krijgen.

 Na het volgen van de workshop zijn er drie mogelijkheden:

 1. Het traject stopt omdat wij niets voor u kunnen betekenen;
 2. U krijgt een adviesgesprek om zelf uw problemen verder op te lossen;
 3. U wordt aangemeld voor schuldhulpverlening van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Wat houdt dat in?

Baanbrekend Drechtsteden

 Formulieren


Bewindvoerders